Blik op de financiële toekomst

24 februari 2020
Blik op de financiële toekomst

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de laatste jaren veel over het pensioen en de oudedagsvoorziening wordt gesproken. Zomaar een kleine greep uit de overheidsmaatregelen: verhoging van de AOW-leeftijd, versobering van de lijfrente-aftrek, verhoging van de vermogensbelasting, afschaffing van pensioen in eigen beheer voor de DGA en waarde-overdracht bij wisseling dienstverband.

Daarnaast kent ons land inmiddels zo’n 1,1 miljoen ZZP-ers die geen of weinig pensioen opbouwen. Door al deze en nog vele andere maatregelen en ontwikkelingen, is het voor een gewone sterveling bijna ondoenlijk om een goed beeld te krijgen van de toekomstige financiële situatie. Dat blijkt ook uit de cijfers. Veruit de meerderheid weet niet wanneer hij / zij met pensioen gaat c.q. hoe hoog de pensioenuitkeringen tegen die tijd zijn.

En de overheid dan?
Dit ondanks het feit dat er vanuit de overheid de laatste jaren veel aandacht aan de pensioensituatie wordt gegeven. Zo werd de site www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd waarop eenieder zijn pensioensituatie kan bekijken. Recent is de deur van het pensioenakkoord weer op een kier gezet. Of het daardoor allemaal duidelijker wordt valt, in ieder geval op het moment van schrijven van deze column, ten zeerste te betwijfelen.

Ontzorgen
Toch rust er een zorgplicht bij de werkgever om er aan bij te dragen dat de pensioenkennis van hun werknemers van dien aard is, dat die in grote lijnen weten waar ze straks aan toe zijn. Dankzij onze financiële kennis en door gebruikmaking van diverse specialistische tools, zijn wij uitstekend in staat zowel werkgevers als werknemers hierbij te helpen. Zodat er indien nodig dan wel gewenst tijdig kan worden bijgestuurd en werkgevers verlost zijn van een stukje zorgplicht. Wij zijn u graag van dienst, zowel met een individueel gesprek met uzelf of met een werknemer als met voorlichting voor een groep medewerkers. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie?