Een teststraat voor een vitaliteitscheck

07 januari 2021
Een teststraat voor een vitaliteitscheck

Gezondheid op de werkvloer

Gezond en vitaal zijn, het wordt steeds belangrijker. Zeker in de tijd waarin we nu leven. FysioStofberg ziet gezond zijn zelfs als een kunst. De praktijk maakt gezond zijn bereikbaar met vitaliteitstrajecten voor bedrijven. Zekerheuts biedt medewerkers zo'n traject aan.

Gezond zijn is nogal aan verandering onderhevig, legt Roelof van der Westen uit. Hij is gezondheidswetenschapper en maakt deel uit van Rechargelab, een onderdeel van FysioStofberg. Rechargelab houdt zich vooral bezig met gezondheid op de werkvloer. “De constante hunkering naar prestaties en alsmaar ‘meer’ vergt veel van de mens. Je moet steeds weer een evenwicht kunnen vinden, zowel persoonlijk als lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk.”

Niet alleen zelf profijt

Op de werkvloer is gezondheid volgens Roelof essentieel. “Als een mens vol enthousiasme en energie zit, profiteert hij daar niet alleen zelf van. Ook iedereen om die persoon heen heeft daar profijt van. Waaronder de werkgever.” Cyriel Dubislav, eigenaar van FysioStofberg vult aan: “Wij werken al een jaar of drie aan dit soort trajecten en aan coaching. Hulp in de GGZ is momenteel moeilijk, er zijn lange wachtlijsten. Daarom boren wij die markt aan en proberen te voorkomen dat iemand langdurig uitvalt.”

Eerste fase

Bij zekerheuts is de eerste fase van het vitaliteitstraject momenteel in gang gezet. Roelof: “We kijken nu waar zekerheuts en haar mensen staan. Zo ontdekken we welke stappen iemand kan zetten om zijn gezondheid duurzaam te verbeteren.” Door middel van vragenlijsten en fysieke testen (preventief medisch onderzoek) krijgen zowel deelnemers als Rechargelab een goed beeld. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel stress iemand ervaart, hoe iemand slaapt, maar ook hoe iemand omgaat met bepaalde situaties. Rechargelab meet het cholesterolgehalte, bekijkt harten longfuncties en berekent het BMI en vetpercentage. Resultaten bieden een vertrekpunt voor verandering en verbetering. Alles wordt gebundeld en anoniem verwerkt in een rapportage die gebruikt kan worden voor een intern gezondheidsbeleid.

Teststraat

De ambitie om medewerkers optimaal gezond te houden binnen de organisatie steekt zekerheuts niet onder stoelen of banken. Daarom biedt het bedrijf het voltallige personeel een vitaliteitscheck aan. Cyriel: “We doen de tests eigenlijk altijd op locatie, tenzij de klant liever bij ons wil komen. Als we bij een organisatie langskomen bouwen we daar een teststraat op. Medewerkers kunnen zich van tevoren inschrijven en komen in de teststraat om vragenlijsten in te vullen en testen te doen.”

Gezond op maat

Uiteindelijk is te zien hoe personeelsleden hun gezondheid ervaren. Je hoeft namelijk niet ziek te zijn om beter te worden. “Niemand krijgt jouw testresultaten te zien. Alles is volledig anoniem.” Als alle resultaten binnen zijn, wordt er een advies uitgebracht aan het bedrijf. “Dat kunnen zowel grote als kleine dingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een fruitmand neerzetten als blijkt dat het personeel weinig vitaminen binnenkrijgt, maar ook sportlessen in groepsverband, ergotherapie op locatie of workshops over voeding en leefstijl als testen uitwijzen dat het BMI van veel personeelsleden te hoog is.”

Hoge opkomst

Maar als je van jezelf weet dat je niet heel gezond bent, doe je dan wel mee aan zo’n check? “Over het algemeen zien we wel dat mensen die gezond en fit zijn eerder geneigd zijn om mee te doen. Maar we hebben toch een opkomst van zeventig tot tachtig procent. Het gros wil toch weten of hij of zij een te hoog cholesterol- of glucosegehalte heeft. Natuurlijk zijn er mensen met overgewicht die liever niet meedoen, maar dan steek je wel je kop in het zand. Het is dan ook een illusie om te denken dat honderd procent mee gaat doen. Maar de opkomst is gelukkig hoog. Daardoor kunnen we veel resultaten verzamelen en vooruitgang boeken. Zo zorgen we voor vitalere medewerkers.”

Gezondheid uitdragen

Zekerheuts en FysioStofberg doen al jaren zaken. Cyriel: “Er is inmiddels een soort vriendschappelijke relatie ontstaan. Wij zijn al jaren verzekerd via zekerheuts. Daar vinden ze gezondheid heel belangrijk, daarom vond ik dat het tijd was dat ze dat ook echt gingen uitdragen. Ook naar klanten toe. We zien steeds meer dienstverlenende bedrijven die bij ons aankloppen. Verzekeraars, maar ook opleidingsinstellingen. Juist in coronatijd wil je werken bij een gezond bedrijf.”

Meer informatie?