Gemak en financiële zekerheid met de MKB verzuim-ontzorgverzekering

15 juli 2021
Gemak en financiële zekerheid met de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Geen financiële verrassingen achteraf? Maar wel gemak, een passende premie en volledige ontzorging? De MKB Verzuim-ontzorgverzekering, inclusief arbodienstverlening biedt de oplossing!

Voor wie?

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is vooral bedoeld voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Deze mkb'ers weten vaak niet dat zij naast de financiële kosten voor loondoorbetaling bij ziekte ook andere zaken kunnen meeverzekeren. Bijvoorbeeld de verplichtingen voor re-integratie.

Maximale ontzorging

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering vergoedt naast de loondoorbetaling bij ziekte ook de inzet van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige en interventies in de eerste twee jaar van ziekte. U krijgt volledige ondersteuning in de aanpak van verzuim en hulp bij de verplichtingen die u heeft vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Doordat de stappen die gezet moeten worden op het juiste moment genomen worden, loopt u minder risico dat uw zieke werknemer langer moet worden doorbetaald. Bovendien is de verzekering Poortwachterproof en is er meer premiestabiliteit, doordat het effect van eigen verzuim op de premie is gemaximeerd.

Duidelijk, makkelijk en goedkoop

De verzekering heeft als doel ondernemers te helpen bij de loondoorbetaling van zieke werknemers door het financiële risico van langdurig verzuim op te vangen. Hierdoor wordt verzuim voor u duidelijker, makkelijker en uiteindelijk ook goedkoper.

Wat zijn de verschillen met een verzuimverzekering?

We hebben de belangrijkste verschillen tussen een ‘gewone’ verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening en de MKB Verzuim-ontzorgverzekering naast elkaar gezet. U kunt de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten via uw verzekeringsadviseur. Door deze verzekering in combinatie met de arbodienstverlening van Assist Verzuim in te zetten, houden we uw werknemers gezond aan het werk. Voor meer informatie over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 

Meer informatie?