Langere ondersteuning voor ondernemers

31 augustus 2020
Langere ondersteuning voor ondernemers

Het coronavirus is inmiddels 6 maanden onder ons en voorlopig lijken we nog lange tijd te moeten omgaan met beperkingen in zowel privé- als zakelijke omstandigheden. Vorige week kondigde de overheid aan om de ondersteuning voor getroffen ondernemers voor langere tijd door te trekken om enigszins wat meer zekerheid te kunnen blijven bieden voor de ondernemingen die het onder de beperkingen nog steeds moeilijk hebben. Wel veranderen er een aantal zaken. In dit artikel zet zekerheuts de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Artikel laatst vernieuwd op 2 september 2020, 15.00 uur.

Verlenging belangrijkste steunmaatregelen

In het 3e steunpakket van de overheid is de belangrijkste wijziging dat (de meeste van) deze maatregelen voor een langere termijn gaan gelden, namelijk 9 maanden. Hierbij worden de maatregelen wel per kwartaal afgebouwd en geldt niet voor alle maatregelen dat u als ondernemer hier nog gebruik van kunt maken. De langere looptijd is in het leven geroepen om te proberen voor een periode van helderheid, rust en tijd op zakelijk gebied te zorgen. Zo kan enerzijds personeel behouden blijven terwijl aan de (mogelijk veranderende) toekomst gewerkt kan worden.

NOW-regeling verlengd en aangepast

De belangrijkste wijziging in de NOW-regeling die helpt bij het betalen van de loonkosten is dat deze in stapjes afgebouwd wordt per kwartaal. Het maximale vergoedingspercentage wordt per 1 oktober 80% (was 90% in NOW 2.0) en bouwt per kwartaal af:

  • oktober – december 2020; maximaal 80%
  • januari – maart 2021; maximaal 70%
  • april – juni 2020; maximaal 60%

Het idee is dat u als getroffen ondernemer zo tot volgend jaar zomer de tijd krijgt om uw bedrijfsvoering aan te passen.

U krijgt in deze NOW 3.0 meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Het aanpassen van de loonkosten kan door bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt. Wel is een maximum gesteld aan het aanpassen van de loonsom:

  • oktober – december 2020; loonsom maximaal verlagen met 10%
  • januari – maart 2021; loonsom maximaal verlagen met 15%
  • april – juni 2020; loonsom maximaal verlagen met 20%

Dit geeft u de kans om uw loonkosten beter aan te passen aan de verandering in omzet. Let op: Bij een grotere aanpassing van de loonsom heeft dit invloed op de uitkering van de NOW-regeling.

In eerdere versies van de NOW kwam u als ondernemer al in aanmerking voor ondersteuning via de NOW-regeling bij meer dan 20% omzetverlies. Dit wordt per 1 januari 2020 aangescherpt naar minimaal 30% omzetverlies. Het aanvragen van de NOW 3.0 start naar verwachting per 16 november 2020 bij het UWV.

TOZO – overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd

Ook de regeling voor zelfstandig ondernemers wordt verlengd tot de zomer van 2021.  Wel worden extra toetsen toegevoegd om te bepalen of een zelfstandig ondernemer in aanmerking komt voor een vergoeding uit de TOZO-regeling. De partnerinkomenstoets blijft bestaan, maar wordt uitgebreid met een (beperkte) toets op de financiële middelen van de ondernemer. Zo wordt gekeken naar financiële middelen als bank- en spaarsaldi en aandelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan €46.520 komen nog steeds in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

De uitvoering van de TOZO blijft in handen van de gemeenten. Hier wordt duidelijk gemaakt per wanneer u de vernieuwde ondersteuning kunt aanvragen. Vanaf de zomer van 2021 kunnen zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen in hun gemeente een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ook na 1 oktober 2020 kunnen ondernemers die geraakt worden door de maatregelen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De TVL-regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De maximaal uit te keren subsidie wordt verhoogd van 50.000 euro per 3 maanden naar maximaal 90.000 euro.

De aanvraag blijft per kwartaal in te dienen via rvo.nl/tvl. Wel worden de criteria aangescherpt per kwartaal. Uw onderneming moet op de lijst met goedgekeurde SBI-codes staan, dat blijft. Verder dient u meer dan €4000,- vaste lasten per kwartaal te hebben en voor 15 maart 2020 ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Belangrijkste voorwaarde is dat u in de periode (zie onderstaande opsomming)

  • oktober – december 2020; minimaal 30% omzetverlies
  • januari – maart 2021; minimaal 40% omzetverlies
  • april – juni 2020; minimaal 50% omzetverlies

lijdt door de coronacrisis. De voorwaarden voor omzetverlies worden dus steeds scherper gesteld om de ondernemingen met het grootste omzetverlies te kunnen blijven steunen.

Belastingmaatregelen zijn beperkt verlengd

Heeft u eerder uitstel van belasting aangevraagd? U kunt tot uiterlijk 1 oktober nog verlenging van dit uitstel aanvragen. Daarbij wordt het uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021 verlengd. Vanaf die datum wordt het wel verplicht om de belastingen alsnog te betalen. Ondernemers die dit nodig hebben, krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee u tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug kunt betalen.

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo heeft u de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die u aan het aflossen bent.

De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo wordt u niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Heeft u ondersteuning nodig?

Wij kunnen het ons voorstellen dat al deze regelingen en voorwaarden u soms wat kunnen duizelen. Bovendien moet u hier mee aan de slag terwijl u mogelijk alle zeilen aan het bijzetten bent om uw onderneming draaiende te houden. De adviseurs van zekerheuts staan voor u klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen waar u dat nodig heeft. Hulp nodig? Neem dan vandaag nog contact op. Uiteraard blijven de adviseurs van zekerheuts u op de hoogte houden met dit soort updates van alle komende ontwikkelingen.

Meer informatie?