Prinsjesdag: dit wijzigt er in de zorgpremie

15 september 2020
Prinsjesdag: dit wijzigt er in de zorgpremie

Elk jaar op Prinsjesdag maakt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering bekend. Dit jaar extra spannend doordat men verwachtte dat de coronacrisis flinke invloed zou gaan uitoefenen op de hoogte van de basispremie. Een aantal dagen geleden lekte al uit dat dit “corona-effect” minder groot zou zijn dan verwacht. Maar wat wordt die premie dan?

Lichte stijging in basispremie

De zorgpremie gaat volgend jaar ruim zes tientjes omhoog, dit komt neer op iets meer dan 5 euro per maand. Dat is een kleinere stijging dan vanwege de coronacrisis werd verwacht. Het kabinet rekent voor 2021 met een premiestijging van 62 euro, waarmee de premie op jaarbasis neerkomt op 1476 euro. Deze premie is een richtlijn voor zorgverzekeraars, zij stellen de uiteindelijke premie vast op basis van dit bedrag maar bepalen uiteindelijk zelf wat zij hun verzekerden rekenen.

Beperkte invloed coronacrisis

De invloed van de coronacrisis op de zorgpremie blijft dit jaar nog beperkt. Mede doordat dit jaar veel standaard zorg is uitgesteld of nog niet is gedeclareerd, blijven de grote verwachtte stijgingen in de kosten voor de zorg nog wat uit. 

Eigen risico blijft gelijk

Volgend jaar verandert er niets aan het eigen risico. Deze blijft ook in 2021 op de huidige 385 euro gehandhaafd. Uiteraard kunt u uw premie wel verlagen door het eigen risico vrijwillig te verhogen. Welke invloed dit vrijwillig hoger risico heeft op uw zorgpremie wordt later dit jaar door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. Maakt u gebruik van collectiviteitskorting op de basisverzekering? Deze blijft in 2021 nog gehandhaafd op maximaal 5%.

Wanneer wordt mijn premie voor 2021 bekend?

De komende weken gaan de zorgverzekeraars aan de slag met hun aanbod voor de zorgverzekering 2021. Normaliter worden de meeste premies en aanvullende pakketten begin november bekend gemaakt in de laatste dagen voor 12 november 2020. Rond die datum zult u ook het voorstel van uw huidige zorgverkering ontvangen. Na 12 november wordt het mogelijk om uw zorgverzekering te vergelijken met eventuele andere voorstellen om zo te komen tot de keuze van een zorgverzekering voor 2021.

Waarom u laten adviseren over de zorgverzekering 2021?

Uw adviseurs van zekerheuts hebben veel kennis van het aanbod van alle zorgverzekeraars. Hierbij kijken zij niet alleen naar de prijs van de zorgverzekering, maar ook naar hetgeen wat aangeboden wordt in de aanvullende pakketten. Om zo te komen tot een passend aanbod bij uw zorgwensen. Gebaseerd op uw gebruik van zorg in het verleden en uw verwachting voor 2021 krijgt u een onafhankelijk voorstel voor uw zorgverzekering voor volgend jaar. Heeft u interesse in advies over uw zorgverzekering voor 2021. Neem dan alvast contact op met een adviseur van zekerheuts.
 

Meer informatie?