Prinsjesdag: Zorgverzekering, wat verandert er in 2023?

21 september 2022
Prinsjesdag: Zorgverzekering, wat verandert er in 2023?

Voor iedereen de juiste zorg op het juiste moment. Zo werd de focus op zorg in de troonrede geformuleerd. Het kabinet wil de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden. Nederland wordt steeds ouder en moet steeds vaker een beroep doen op de zorg. Met alleen geld erbij zijn we er niet; de focus gaat ook hier steeds meer naar preventieve maatregelen. Maar wat betekent dat nu voor de zorgpremie in 2023? zekerheuts zet het voor u op een rij.

De zorgpremie stijgt met € 11 per maand

Dat is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daar waar het de laatste jaren vaak om enkele tientjes per jaar ging, is men nu voornemens de zorgpremie op € 137 per maand te laten uitkomen. Door de vergrijzing, maar ook door de hoge inflatie nemen de zorgkosten toe. Helemaal verwonderlijk is dit niet; afgelopen jaar verwachten we al een flinke stijging die toen achteraf redelijk beperkt bleef. Hier staat tegenover dat de zorgtoeslagen in 2023 tot een maximum van € 34,- per maand verhoogd worden. Naast de compensatie voor de gestegen zorgpremie wil men via de zorgtoeslag ook een kleine compensatie voor de inflatie meegeven.

Hoe zit het met het eigen risico?

Het eigen risico blijft net als in 2022 gelijk. Deze bedraagt voor 2023 dus ook € 385. Tot dit bedrag betaalt u de zorgkosten zelf. Uiteraard kunt, net als in voorgaande jaren, zelf bepalen of u een hoger eigen risico kiest. Maar deze basis blijft voor iedereen gelijk.

Wijzigingen in het basispakket

Het basispakket, hetgeen u verzekert door een basiszorgverzekering af te sluiten, wijzigt elk jaar. In dit pakket zijn voor 2023 de volgende zaken opgenomen (of verwijderd):

Herstelzorg na corona

De tijdelijke uitbreiding met herstelzorg na corona wordt in 2023 gehandhaafd. Door deze maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De verlenging van deze uitbreiding van de basisverzekering geldt in elk geval tot 1 augustus 2023.

Vergoeding van de combinatietest bij zwangerschap verdwijnt

Bij een zwangerschap wordt vanaf volgend jaar de combinatietest, bestaande uit een bloedtest en een nekplooimeting bij het ongeboren kind, niet langer vergoed. In geval van een medische indicatie kunnen ouders vanaf 1 januari 2023 wel aanspraak maken op de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Hiervoor geldt dan geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je de test ook laten uitvoeren. Per 1 april verdwijnt de eigen bijdrage van 175 euro. Daarentegen bestaan er plannen om anticonceptie beter toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen en de 20 wekenecho gratis te maken.

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Deze kosten zult u vanaf 2023 dus zelf moeten gaan betalen.

Korting op de collectieve zorgverzekering verdwijnt

Op dit moment heeft ruim tweederde van de Nederlanders een collectieve zorgverzekering. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu; de collectiviteitskorting. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is dat nog maximaal 5%. Deze korting blijft overigens wel bestaan op de aanvullende verzekeringen.

Grotere focus op preventie

Preventie wordt steeds belangrijker in de zorg. Er zijn grote plannen om bewegen en gezonder leven verder te stimuleren. In een fitte samenleving worden mensen minder snel ziek wat een positief effect kan hebben op de zorgkosten en de kwaliteit van leven. Denk hierbij aan het tegengaan van overgewicht, roken of overmatig drankgebruik. Op tabaksproducten volgt in 2023 een nieuwe accijnsverhoging. Daarnaast wordt de verbruiksbelasting op suikerhoudende dranken verhoogd om een gezonde keuze te promoten en wordt het belang van sporten op alle leeftijden verder gepromoot.

Wanneer wordt de zorgpremie voor 2023 bekend?

De komende weken gaan de zorgverzekeraars aan de slag met hun aanbod voor de zorgverzekering 2023. Normaliter worden de meeste premies en aanvullende pakketten begin november bekend gemaakt in de laatste dagen voor 12 november 2022. Rond die datum zult u ook het voorstel van uw huidige zorgverkering ontvangen. Na 12 november wordt het mogelijk om uw zorgverzekering te vergelijken met eventuele andere voorstellen om zo te komen tot de keuze van een zorgverzekering voor 2023. Uiterlijk 31 december zult u uw keuze voor zorgverzekering voor volgend jaar hebben moeten maken.

Waarom u laten adviseren over de zorgverzekering 2023?

Uw adviseurs van zekerheuts verdiepen zich uitgebreid in het aanbod van alle zorgverzekeraars. Hierbij kijken zij niet alleen naar de prijs van de zorgverzekering, maar ook naar hetgeen wat aangeboden wordt in de aanvullende pakketten. Om zo te komen tot het beste aanbod wat past bij uw zorgwensen. Gebaseerd op uw gebruik van zorg in het verleden en uw verwachting voor 2023 krijgt u een onafhankelijk voorstel voor uw zorgverzekering voor volgend jaar. Heeft u interesse in advies over uw zorgverzekering voor 2023? Neem dan alvast contact op met een adviseur van zekerheuts.

Meer informatie?