Snelle beslissing over bedrijfsopvolging

09 januari 2020
Snelle beslissing over bedrijfsopvolging

In de transportsector bepalen volume, snelheid en scherpe tarieven de dagelijkse praktijk. De branche draait continu in ‘fast forward’; internationalisering, digitalisering en regelgeving zijn van grote invloed. Vanuit grensovergang Hazeldonk bij Breda stippelt Kennis Transport al bijna honderd jaar z’n eigen koers uit tussen de kilometervreters.

Transport is inderdaad een dynamische branche, stelt Tobias Kennis, inmiddels de vierde generatie in het familiebedrijf. “Al zie ik in de toenemende digitalisering vooral voordelen. Klanten die online bestellen en zelf kunnen kijken wanneer een zending gaat arriveren, dat past bij uitstek bij de toonaangevende logistieke dienstverlener die we willen zijn. Je ziet dat het ‘vandaag besteld, morgen geleverd’, op de consumentenmarkt inmiddels de norm is. Ook binnen het zakelijke segment gaat het verwachtingspatroon meer en meer die kant op.” Tobias Kennis noemt de mensgerichte cultuur typerend voor het familiebedrijf. “Als je als onderneming goed bent voor je mensen, zijn je mensen goed voor de onderneming. Met iedereen respectvol omgaan vind ik zowel belangrijk als vanzelfsprekend. We hebben zo’n 160 medewerkers waarvan bijna de helft chauffeurs. Onze mensen zijn erg honkvast; recent ben ik nog met zes jubilarissen uit eten geweest. Ook kenmerkend voor onze cultuur is dat we snel kunnen schakelen. Als een klant een specifieke vraag heeft, dan gaan we er voor zitten en komen we met een antwoord. Die instelling, dat is één van de vele facetten van ons bedrijf waar ik enorm trots op ben.”

Aardappelen naar België

Grondlegger van het bedrijf is de overgrootvader van Tobias. “Die had in Zundert zowel een kruidenierswinkel als een tuinbouwbedrijf. Het transport van de tuinbouwproducten naar de veiling gebeurde in eigen beheer. Mijn overgrootvader had twee zoons en twee dochters. De laatste twee erfden de kruidenierszaak, mijn grootvader het transportgedeelte en zijn broer het tuinbouwbedrijf. Die verbouwde voornamelijk aardappelen en had het Belgische leger als zijn grootste afnemer. Mijn opa vervoerde die aardappelen naar de diverse plekken van bestemming in België en daarbuiten.” Door toenemende vraag vanuit onder meer andere tuinbouwbedrijven uit de regio maakte het transportbedrijf een constante groei door, waarbij de focus meer en meer kwam te liggen op internationaal vervoer naar voornamelijk Duitsland. Dat Kennis zich uiteindelijk is gaan specialiseren in transport naar Frankrijk, is te danken aan de intrede van Tobias’ vader. Zoals dat vroeger in het zuiden ging, groeide Kennis senior op bij de paters, in een kostschool. Daar leerde hij vloeiend Frans spreken. Dat bood kansen om de geografische focus van het bedrijf te verleggen. “Tot op de dag van vandaag gelden we als Frankrijk-specialist”, stelt Tobias Kennis. “Maar we zijn actief in heel Europa en ver daarbuiten.”

Studeren of werken

Tobias, geboren in 1978, raakte al op jonge leeftijd bij het bedrijf betrokken. “In mijn jeugd woonden we naast de zaak. Mijn zusje en ik groeiden op tussen de vrachtwagens. We hielpen regelmatig mee, bijvoorbeeld met auto’s wassen in de weekenden. Onze ouders gaven ons een simpele keuze: studeren of werken. Toen ik mijn studie voortijdig afbrak, mocht ik de volgende dag meteen mee naar de zaak. De gedachte was dat ik tijdelijk zou helpen, een overbruggingsperiode.”

Het bedrijf was inmiddels verhuisd naar grensovergang Hazeldonk en al nam de interesse van Tobias in de loop der tijd toe, het was zeker niet zijn ambitie om de onderneming over te nemen. “Maar toen mijn vader een jaar of vijftien geleden aangaf een mogelijke koper te hebben, begon ik toch te twijfelen. ‘Ik geef je een week om erover te denken’, zei hij. Dus ben ik ingestapt en hebben we een eerste aandelentranche gedaan.”

IT als rode draad

Junior en senior werkten een aantal jaren samen tot de gezondheid van de laatste achteruitging. “Net toen hij het na structureel zes en vaak zelfs zeven dagen werken per week wat rustiger aan ging doen”, blikt Tobias Kennis terug. “Hij is er gelukkig bovenop gekomen en geniet nu van zijn vrije tijd.” Inmiddels kan Tobias Kennis de focus weer op het bedrijf leggen en zijn er volop plannen. “We gaan door met het ‘lean’ maken van onze interne organisatie. Zodat we met hetzelfde aantal mensen nog meer kunnen realiseren. We hebben recent fors geïnvesteerd in nieuwe IT-systemen voor zowel onze transporttak als onze warehouse-activiteiten.” IT als rode draad in een branche waarin veel bedrijven traditioneel zijn ingesteld, geeft Kennis aan. “Een goede technische infrastructuur is noodzakelijk voor het waarmaken van onze ambitie: leidend zijn in logistiek.”

Bij een bedrijfsopvolging komt een hoop kijken. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met een adviseur van zekerheuts. Tijdens een persoonlijk gesprek worden dan alle mogelijkheden besproken. 

Meer informatie?