Steunpakket ondernemers uitgebreid

28 oktober 2020
Steunpakket ondernemers uitgebreid

Bij het aankondigen van strengere maatregelen twee weken geleden werd er al over gesproken maar nu heeft het kabinet de uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers ook uit de doeken gedaan. Goed nieuws voor ondernemers die tot op heden buiten de boot vielen, zij worden nu ook meegenomen in de steunmaatregelen. Wat verandert er nog meer? zekerheuts vertelt het u hieronder.

Artikel laatst vernieuwd op 28 oktober 2020, 11.00 uur.

Tijdelijke uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf medio november kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor de TVL. Voorheen was deze regeling beperkt tot een aantal sectoren, maar deze wordt nu verbreed zodat alle sectoren die direct en indirect getroffen worden door de maatregelen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook toeleveranciers en transporteurs die de horeca beleveren in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Tegemoetkoming Evenementenbranche

De evenementenbranche heeft in de afgelopen zomermaanden niet kunnen ondernemen als normaal. Evenementen vonden geen doorgang en kermissen hebben maar mondjesmaat doorgang gevonden. Doordat deze branche voor omzet grotendeels afhankelijk is van de zomermaanden zorgde dit voor een vertekend beeld in de berekening van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hier wordt nu een eenmalige extra vergoeding geboden gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer.

Subsidie voor horeca voor voorraad- en aanpassingskosten

Door de directe sluiting van de horeca op woensdag 14 oktober zijn horecaondernemers geconfronteerd met aangelegde voorraden die zij mogelijk niet hebben kunnen verkopen. Daarnaast hebben zij hun zaak aangepast om aan de coronawetgeving te kunnen voldoen. In deze uitbreiding heeft het kabinet een eenmalige subsidie van 2,75% van de omzetderving gereserveerd om de kosten (deels) te compenseren. Vanaf medio november is deze aan te vragen via de TVL-aanvraag.

Time-out arrangement (TOA) in bewerking

Op de achtergrond wordt gewerkt aan een Time-out Arrangement die ondernemers in staat stelt om hun onderneming tijdelijk stop te zetten. Dit om faillissement te voorkomen en bedrijven de kans te geven hun activiteiten weer op te starten wanneer de situatie verbetert. De precieze uitwerking laat nog wachten op het in werking treden van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord per 1 januari 2021. Wanneer meer informatie over dit Time-out Arrangement bekend wordt zullen wij u hier verder over informeren.

Verdere maatregelen

Naast bovenstaande steunmaatregelen worden ook gemeenten, theaterproducenten zonder subsidie en bedrijven in liquiditeitsproblemen ondersteund door verbreding van bestaande regelingen en extra tegemoetkomingen. Ook kijkt de overheid nog naar mogelijkheden om de eerder aangekondigde afbouw in de NOW 3.0 regeling aan te passen als de situatie in het land moeilijk blijft. Wat deze aanpassing inhoudt en of deze in werking treedt is op dit moment echter nog niet bekendgemaakt.

zekerheuts staat voor u klaar

De adviseurs van zekerheuts staan voor u klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen waar u dat nodig heeft. Dat betekent ook dat wij u graag helpen wanneer u meer informatie nodig heeft over deze regelingen. Heeft u hulp nodig? Neem dan vandaag nog contact op met zekerheuts in Nuth, Landgraaf, Born, Brunssum, Volkel, Bocholtz, Amstenrade, Belfeld, Roermond, Maastricht of Heerlen.

Meer informatie?