Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

25 mei 2021
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

‘Bij ons gebeurt dat niet.’ ‘Wij vertrouwen elkaar volledig.’ Zomaar een aantal uitspraken die bij de gemiddelde vereniging en stichting geuit worden als gevraagd wordt naar fraude of vriendjespolitiek. Toch geven de nieuwsberichten de laatste jaren een ander beeld. Elk jaar worden honderden gevallen van grepen uit de kas en faillissementen na wanbeleid gemeld. Op 1 juli aanstaande treedt hierom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Voor verenigingen en stichtingen in Nederland heeft deze wet een aantal ingrijpende gevolgen. 

Wat is de WBTR?

De WBTR is in het leven geroepen om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en te zorgen voor een professionaliseringsslag na een flink aantal incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. Door deze wet wil de overheid voorkomen dat verenigingen en stichtingen geschaad worden door o.a. wanbestuur, zelfverrijking en onverantwoordelijk financieel beheer.

Wat verandert er door de WBTR?

Na 1 juli moet u er rekening mee houden dat u:

  • naast interne en externe aansprakelijkheid u nu ook hoofdelijk aansprakelijk kunt zijn bij faillissement na onbehoorlijk bestuur; ook als een van de andere bestuursleden dit veroorzaakt heeft;
  • besluiten transparant en inzichtelijk moeten worden genomen;
  • beleid over tegenstrijdige belangen moet worden vastgelegd;
  • voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen dezelfde eisen gaan gelden als voor Raden voor Commissarissen van ondernemingen.

Het wordt steeds belangrijker om de rolverdelingen en besluitvorming goed vast te leggen zodat helder is wie wat doet, wie waar verantwoordelijk voor is en hoe men tot bepaalde beslissingen is gekomen. Lidmaatschap van een bestuur wordt hierdoor een steeds professioneler.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

U kunt als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaan is uit uw onvermogen. Dit kan intern (vanuit de rechtspersoon zelf) of extern (door een derde buiten de organisatie) gebeuren. Door het in werking treden van de WBTR kunt u nu ook aansprakelijk gesteld worden bij een faillissement van uw vereniging of stichting. U bent als lid van het bestuur mede verantwoordelijk voor het beleid en wanneer deze situatie zich voordoet kan het zo zijn dat de schade op uw privévermogen verhaald wordt. Het is als bestuurslid dus van wezenlijk belang om u goed te verzekeren voor deze risico’s middels een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Wanneer u nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, dan is het verstandig om hier mee te starten. Uw adviseur van zekerheuts helpt u graag de mogelijkheden in kaart brengen. Ook wanneer u reeds een verzekering heeft afgesloten is het goed om deze, gezien de wijzigingen die de WBTR met zich mee brengen, weer eens tegen het licht te houden. Neem vandaag nog contact op met zekerheuts. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Meer informatie?