Zonnepanelen onverwacht onverzekerd?

19 april 2021
Zonnepanelen onverwacht onverzekerd?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan is het een kleine stap om het dak van uw bedrijfspand te voorzien van zonnepanelen. Maar realiseert u zich wel dat de verzekering hoge eisen stelt als het gaat om de dekking ervan? Om hieraan te voldoen, kan het zijn dat de panelen ineens een stuk duurder uitvallen dan u vooraf verwachtte.

Voorwaarden voor het verzekeren van zonnepanelen

De voorwaarden die verzekeraars stellen aan ondernemers die zonnepanelen op hun bedrijfspand willen plaatsen lopen sterk uiteen. In ieder geval moet de installatie voldoen aan de geldende normen en moet een gecertificeerd installateur de uitvoering verzorgen. Het dak moet aan alle kwaliteitseisen voldoen. Ook inspecties vooraf en een onderhoudscontract kunnen voorwaarden zijn voor het verzekeren van zonnepanelen. De eisen en voorwaarden, en daarmee ook de gevolgen voor de premie, verschillen per verzekeraar. Wanneer u van plan bent om zonnepanelen te laten plaatsen is het verstandig om vooraf contact op te nemen met uw adviseur van zekerheuts.

Extra kosten bij het plaatsen van zonnepanelen

Om door de keuring van de verzekeringsmaatschappij te komen, moeten de zonnepanelen en het dak waar u deze op laat plaatsen aan een aantal eisen voldoen. Doen zij dit niet dan kan het zijn dat dit invloed heeft op uw verzekeringen. Zo zijn zonnepanelen op een dak met brandbare isolatie vaak niet te verzekeren. Wanneer u als ondernemer hier niet van op de hoogte bent en de panelen zijn al geplaatst, dan kunnen de kosten van uw investering zomaar met vijftig procent toenemen. De demontage van de panelen, het leggen van minerale wol en dakleer en daarna het opnieuw plaatsen van de zonnepanelen; een flinke kostenpost waar u als ondernemer niet op zit te wachten. Het idee was immers om te kunnen profiteren van de opbrengsten van de zonnepanelen, niet om nog meer kosten te maken.

Invloed op uw bedrijfsverzekeringen

Het plaatsen van zonnepanelen heeft ook invloed op uw andere bedrijfsverzekeringen. Uw gebouwverzekering is ten tijde van het afsluiten niet uitgegaan van zonnepanelen op het dak. Deze zonnepanelen zorgen voor een groter risico op bijvoorbeeld brand. Het is verstandig om juist ook deze verzekering tegen het licht te houden wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen. Doet u dit niet, dan kan het bij het ontstaan van schade ervoor zorgen dat uw verzekeraar geen vergoeding uitkeert.

Zonnepanelen plaatsen als secundaire arbeidsvoorwaarde

Een trend die de laatste jaren steeds vaker voorkomt is het aanbieden van zonnepanelen als secundaire arbeidsvoorwaarde. Werkgevers willen hun werknemers helpen door ze aan te bieden om thuis zonnepanelen te laten plaatsen tegen een gereduceerd tarief. Prima initiatief uit verduurzamingsoogpunt, maar uiteraard speelt ook hier mee dat het plaatsen van zonnepanelen invloed heeft op de woonhuisverzekeringen van uw werknemer. Het is dan ook verstandig om uw werknemers te wijzen op de toegenomen risico’s en de impact op hun verzekeringen.

Waardevol advies op gebied van zonnepanelen en verzekeringen

Het loont dus om vooraf informatie en advies in te winnen over de impact van het plaatsen van zonnepanelen op uw (bedrijfs)verzekeringen. U wilt deze investering natuurlijk ook goed laten verzekeren tegen schade. Uw adviseur van zekerheuts vertelt u graag meer over de voorwaarden en eventuele extra investeringen die u kunt doen om hieraan te voldoen. In het uiterste geval gaan we op zoek naar een andere polis die beter past bij uw situatie. Want samen komen we tot de beste oplossing.

Meer informatie?