Aantal grote branden moet omlaag

07 december 2019
Aantal grote branden moet omlaag

Wat is het verschil tussen een elektrisch kookplaatje op een roestvrijstalen aanrechtblad en hetzelfde kookplaatje op de vensterbank bij het overgordijn? De tweede situatie is brandgevaarlijk; de eerste vermoedelijk niet. Dat is precies wat wordt onderzocht met de NTA 8220, een nieuwe inspectiemethode om de brandveiligheid van elektrisch materiaal te beoordelen.

Brand door elektrische installaties

“Een groot gedeelte van alle branden die jaarlijks plaatsvinden, ontstaan door elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten. Verkeerd gebruik van de installaties, maar ook slecht onderhouden of verkeerd aangelegde installaties zijn meestal de oorzaak. Samen moeten we het aantal branden verminderen”, vertelt Wim de Ruijter, risicodeskundige van Nationale-Nederlanden en namens het Verbond van Verzekeraars initiatiefnemer van de NTA 8220.

Mogelijk brandgevaar ontdekken

Nationale-Nederlanden heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NTA 8220, die samen met Techniek Nederland (voormalig UNETO-VNI), iKeur en het Verbond van Verzekeraars tot stand is gekomen. De Ruijter: “Door de elektra van een bedrijf periodiek volgens de norm te laten keuren, kunnen we mogelijk brandgevaar ontdekken. Het bedrijf kan tijdig maatregelen treffen. Soms is dat eenvoudig, zoals in het voorbeeld het kookplaatje op veilige plaats zetten. Maar soms zijn aanpassingen nodig die een vakman moet verrichten.”

Wie mag de inspectie uitvoeren?

Niet iedereen kan met de NTA 8220 aan de slag. Daarvoor is specifieke kennis nodig, bijvoorbeeld over het ontstaan van branden en wat brandbaar is en wat niet. Ook zijn metingen aan elektrische installaties nodig, omdat je niet alles met het blote oog kunt zien. Dat gebeurt met professionele apparatuur, waarmee je bijvoorbeeld op afstand temperaturen kunt meten en brandgevaarlijke situaties kunt ontdekken.

Scope 10 inspecteurs

De elektrakeuring volgens NTA 8220 kan het beste worden uitgevoerd door een Scope 10 gecertificeerd bedrijf. Zij hebben gediplomeerde deskundigen in dienst met voldoende ervaring. Scope 10 is ontwikkeld door SCIOS, een stichting die bedrijven die inspecties uitvoeren aan technische installaties begeleidt en hun kwaliteit beoordeelt. Op www.scios.nl/relatie is een actueel overzicht te vinden van bedrijven die voldoen aan Scope 10.

Gebruik van de norm door verzekeraars

Voor de komst van de NTA 8220 en Scope 10 in 2018 gebruikten verzekeraars andere normen, zoals NEN 3140 en NEN 1010. Maar deze methodes zijn niet specifiek bedoeld voor het beoordelen van brandrisico’s. De verwachting is dat verzekeraars de NTA 8220 en Scope 10 gaan opnemen in de polisvoorwaarden. Er vindt dan per bedrijf eens in de drie of vijf jaar een inspectie plaats.

Brandrisico's moeten binnen drie maanden zijn weggenomen. Een adviseur van zekerheuts kan hierover meer informatie geven.

Verder onderzoek naar brandrisico's

De wereld verandert; risico's veranderen dus ook. Denk bijvoorbeeld aan de brandrisico’s bij Li-Ion accu’s aan de lader en van zonnepanelen op het dak (PV installaties). Nationale-Nederlanden draagt bij aan onderzoek naar brandrisico’s en beoordeelt of preventiemaatregelen nodig zijn. De Ruijter: “Zo blijven we ons inzetten om onze klanten te behoeden voor de gevolgen van een grote brand.”

Meer informatie?