Transparantie en de nieuwe pensioenwet

12 februari 2024
Transparantie en de nieuwe pensioenwet

Het is dan toch zover gekomen. De Wet toekomst pensioenen, in de volksmond ‘de nieuwe pensioenwet’, is aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Het belangrijkste doel: transparantie in de pensioenwetgeving en meer duidelijkheid voor de pensioengerechtigde. Ja, u leest het goed: de pensioenwetgeving is transparanter geworden. Althans, over een jaar of vijf dan. Na de overgangsperiode.

Keuzemogelijkheden

Op het moment van met pensioen gaan zijn er pakweg elf keuzemogelijkheden, nog los van een mogelijke lumpsum opname van 10 procent van de beleggingswaarde. Hierover zijn de politici nog aan het soebatten. Het verzekerd bedrag aan nabestaandenpensioen gaat over naar een percentage van het jaarsalaris. Dit mag dan tussen de 0 en 50 procent van dat betreffende jaarsalaris zijn.

Zelf bepalen

De deelnemer kan met zijn pensioenkapitaal binnen bepaalde ruimte en uiteraard binnen de wetgeving zelf aangeven hoe er belegd moet gaan worden met zijn pensioenpot. Dat is natuurlijk afhankelijk van zijn beleggingshorizon, het beleggingsprofiel, et cetera, et cetera…

Pensioen volgens Cruijff

Snapt u het nog?! ‘Als ik gewild had dat u het zou begrijpen, had ik het wel anders uitgelegd’, zei voetbalgoeroe en orakel Johan Cruijff eens. En zo is het ook: pensioencommunicatie is een (en dan liefst op een manier waarop het begrepen wordt) nieuw vak in opkomst.

Pensioenuitleg

Pensioenuitleg dus. Bij zekerheuts zijn we goed in dit nieuwe vak. Neem daarom gerust contact op. Ook als uw bedrijf bij een beroepstakpensioenfonds is aangesloten. 

Ron Heuts
Directeur zekerheuts

Meer informatie?