Verhoging van de WOZ-waarde

09 februari 2023
Verhoging van de WOZ-waarde

Laatst in het nieuws: de banken verwachten een daling in de huizenprijzen dit jaar. Vooral in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zijn deze dalingen het sterkst. Toch gaan we deze prijsdalingen niet terugzien in de bepaling van de WOZ-waarde. Binnenkort valt de WOZ-beschikking van onze woning op de mat. De verwachting is dat deze, landelijk gezien, gemiddeld 17 procent hoger is dan vorig jaar. Hoe dat kan, leest u hieronder.

Wet Waardering Onroerende Zaken

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de belastingen die betaald moeten worden. De gemeenten, waterschappen en belastingdienst bepalen, aan de hoogte van de WOZ-waarde, hoeveel belasting u moet betalen over uw onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting, rioolheffing en het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is ook van belang voor de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Een hoge WOZ-waarde is voor u meestal niet voordelig. Daarbij is deze niet alleen van belang voor huiseigenaren, ook als huurder kan een hoge WOZ-waarde zorgen voor extra kosten. Onder andere de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel wordt gebaseerd op de WOZ-waarde.

Hoogte van de WOZ-waarde 2023

De huizenprijzen zetten nu een dalende trend in. Dit is echter nog niet van invloed op de huidige WOZ-waarde, daarom is de verwachting dat deze dit jaar nog met gemiddeld 17 procent stijgt. De WOZ-waarde voor het jaar 2023 wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van woningen rond 1 januari 2022. Daarom ziet u dit jaar nog niets terug van de daling.

Verschillende factoren

De hoogte van de WOZ-waarde is afhankelijk van een aantal zaken. De hoogte van de huizenprijzen is er één van. Wanneer er een huis in uw buurt verkocht wordt, dan is dit bij de gemeente bekend. Dit heeft dan gelijk invloed op de WOZ-waarde van uw huis. Andere factoren zijn de ligging, het type woning en de status van het onderhoud van de woning. Dit alles samen zorgt ervoor dat uw WOZ-waarde stijgt of daalt. In 2023 is er een verwachte gemiddelde landelijke stijging van 17 procent. De kans is dus heel groot dat ook de WOZ-waarde van uw woning stijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking doen. Het bezwaar moet ingediend worden bij de gemeente. Of u bezwaar wilt maken is afhankelijk van uw situatie, alleen geldt wel dat u eigenlijk niet kunt ‘verliezen’. De gemeente mag de WOZ-waarde over dit jaar niet verder verhogen. Hij wordt dus verlaagd of blijft gelijk. Voor veel mensen is dit een reden om toch bezwaar te maken, want niet geschoten is altijd mis.

Meer informatie?