zekerheuts breidt uit naar het recht

05 februari 2024
zekerheuts breidt uit naar het recht

Met de overname van Raedshuys Risicobeheer heeft zekerheuts ook een belang genomen in Raedshuys Bedrijfsjuristen. Daarmee is zekerheuts weer thuis in de juridische wereld. De oprichter van één van de voorlopers van zekerheuts, de heer mr. J.W.G. Petit, was oorspronkelijk van beroep namelijk ook jurist, en ook huidig directeur Patrick Heuts heeft rechten gestudeerd.

Met Raedshuys Bedrijfsjuristen aan hun zijde, kunnen de klanten van zekerheuts weer voorzien worden van juridisch advies. Raedshuys Bedrijfsjuristen, opgericht in 2015, is een juristenkantoor met een no-nonsense mentaliteit. We verlenen hoogwaardige juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, incasso, contractenrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, IE-recht en bestuursrecht.

Goed advies

Binnen het kantoor is Véronique Creusen als één van de juristen werkzaam. “Eind 2017 ben ik bij Raedshuys in dienst gekomen”, stelt ze zich voor. “Inmiddels heb ik al ruim twintig jaar ervaring als jurist. In al die jaren heb ik allerlei zaken voorbij zien komen en kan ik onze cliënten van een goed en eerlijk advies voorzien.”

Gevarieerde vragen

“De vragen van onze cliënten zijn heel gevarieerd”, vervolgt Véronique. “Maar ze gaan met name over arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en incasso’s. In de dossiers die ik behandel benader ik de wederpartij met respect. Daardoor lukt het ook vaak om er onderling uit te komen, zonder dat het nodig is om naar de rechtbank te gaan. ‘Streng doch rechtvaardig’, daar maak ik mij hard voor.”

Proactief advies

Het motto van Raedshuys is ‘voorkomen is beter dan genezen’. Véronique: “Proactief advies kan ongewenste kostenposten en geschillen voorkomen. Zo kunnen wij de klanten voorzien van structuur en van een rode draad binnen hun onderneming en bedrijfsvoering. Daarnaast anticiperen wij op actualiteiten om klanten tijdig van veranderingen op de hoogte te stellen. Daarin verschillen wij wezenlijk van een rechtsbijstandsverzekering.”

Samenspraak

“Wanneer een klant bij een geschil betrokken is, kunnen wij hem daarin bijstaan”, vertelt Véronique. “We nemen dan de behandeling van het dossier over. Ook als het tot een procedure komt en we in de rechtbank belanden. We proberen altijd in samenspraak met de klant tot een voor hem acceptabele oplossing te komen. Richting de klant zijn we eerlijk en realistisch over de slagingskansen.”

Incassodiensten

Véronique vervolgt: “Onze zakelijke klanten worden helaas wel eens geconfronteerd met onbetaald gelaten facturen. Daarvoor bieden wij onze incassodienstverlening aan, waarbij we proberen om alsnog tot inning van de factuur te komen. Richting de debiteur hanteren wij een kordate maar ook respectvolle benadering. Eventueel sluiten wij met de debiteur een betalingsregeling. Ons slagingspercentage in deze incassozaken is maar liefst 85%.”

Procesvertegenwoordiging

“Wanneer het voor de behandeling van het dossier nodig is om dit uit te besteden aan een advocaat, bijvoorbeeld vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbank en het gerechtshof, kan de klant gebruik maken van onze contacten met een gerenommeerd advocatenkantoor met meerdere vestigingen in Limburg. Dit kantoor richt zich op de bedrijfsmatige klanten en behartigt de belangen van de klanten dan tegen een gereduceerd uurtarief.”

Persoonlijk

Om goed juridisch advies te kunnen geven is het belangrijk om te weten wat het belang van de klant is. Daarvoor is een jurist-cliënt relatie die gebaseerd is op respect en vertrouwen van onschatbare waarde. We nemen dan ook de tijd om de klant te leren kennen. Voor de klant moet het voelen als een eigen persoonlijke jurist. “Deze persoonlijke en eerlijke benadering wordt door onze klanten zeer gewaardeerd”, besluit Véronique.

Vervallen wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar elke werknemer minimaal recht op heeft, namelijk 4 x de afgesproken arbeidsomvang per week. Wanneer een werknemer fulltime (vijf dagen per week) werkt, heeft deze dus recht op 4 x 5 = twintig vakantiedagen. Op deze wettelijke vakantiedagen zit een vervaltermijn. Wanneer zij namelijk niet vóór 1 juli van het volgende jaar zijn opgenomen, komen ze te vervallen en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt. Nog openstaande wettelijke vakantiedagen van 2023 vervallen dus per 1 juli 2024. Voorwaarde is wel dat de werknemer in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen en dat de werkgever de werknemer tijdig heeft ingelicht over het aanstaande verval van deze vakantiedagen. Dat geeft de werknemer dan nog de mogelijkheid om deze vakantiedagen op te nemen vóór 1 juli. Daarnaast kan een werkgever, vrijwillig of op grond van een CAO verplicht, meer vakantiedagen toekennen. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Per 1 januari 2024 verjaren dus de nog openstaande bovenwettelijke vakantiedagen uit 2018. 

Meer informatie?