zekerheuts in de Top 10 advieskantoren

30 oktober 2020
zekerheuts in de Top 10 advieskantoren

zekerheuts staat op nummer 6 in de Kwaliteitsrating van het RiFD. Van zo’n 8000 financiële dienstverleners is zekerheuts geëindigd op plaats 6. Daar zijn wij maar wat trots op. Dankzij onze betrokken medewerkers en trouwe relaties hebben wij deze mooie score weten te behalen. Waarvoor onze dank! Dit motiveert ons alleen nog maar meer om u te blijven voorzien van het juiste advies. Lees verder hoe deze rating tot stand gekomen is.

RiFD introduceert kwaliteitsrating Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening klinkt al vele jaren de roep om objectieve meting van de kwaliteit van advieskantoren. Die behoefte beperkt zich niet alleen tot de kwaliteit van het advies. Het gaat ook om het serviceniveau, de professionaliteit en de klantfocus van kantoren.

Het Ratinginstituut financieel dienstverleners (RiFD) zet nu een nieuwe stap naar meting en verbetering van de kwaliteit in de sector. Dat doet het RiFD via een (permanente) objectieve rating van de kwaliteit van financiële dienstverleners.

Kwaliteitsrating op basis van een algoritme

De kwaliteitsrating van het RiFD is een indicator voor de kwaliteit van een advieskantoor. Het is een graadmeter voor de service, professionaliteit en advieskwaliteit die van een kantoor mag worden verwacht op basis van objectieve criteria.

De score is het resultaat van een algoritme, dat wordt gevoed met data uit openbare bronnen. Deze data zijn opgenomen in de uitgebreide database die het RiFD heeft opgebouwd van alle in Nederland actieve financiële dienstverleners. De informatie is voornamelijk afkomstig uit de registers van de Kamers van Koophandel, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), klachteninstituut Kifid, kredietinformatiebureaus en website(s) van de advieskantoren.

Kwaliteitsrating per kantoor

Per kantoor wordt een rating afgegeven. Verzekeraars en serviceproviders kunnen in het kader van hun distributiebeleid de kwaliteitsrating opvragen van de met hen samenwerkende kantoren. De ratings geven hen meer inzicht in de kwaliteit van de adviseurs en subagenten waarmee zij samenwerken.

Op collectief niveau geven de scores een beeld van de kwaliteit van de sector als geheel. De ratings vormen een objectief instrument om de ontwikkeling van de adviessector te meten.

Opbouw van de kwaliteitsrating

Nederland telt bijna 8.000 bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, te weten adviseren over en bemiddelen in financiële producten zoals verzekeringen en hypotheken. Het RiFD geeft per kantoor een eindscore af en diens ranking in de Nederlandse markt. Naast de totaalscore worden per kantoor subscores gegeven op het gebied van digitaliseringsgraad, ervaring, opleiding en financiële gezondheid.

Deze subscores vormen de basis voor de totaalscore. Al deze onderdelen van de bedrijfsvoering dragen bij aan de kwaliteit van een kantoor. Zo zegt de vakbekwaamheid van personeelsleden iets over de professionaliteit en advieskwaliteit van een kantoor. Het RiFD kijkt hierbij vooral naar de aanwezigheid van bovenwettelijke certificaten en keurmerken, zoals de opname van medewerkers in registers als die van SEH, FFP, NVHP en SAR.

De mate van digitalisering is een indicatie voor het serviceniveau en de professionaliteit van een kantoor. Het RiFD monitort in totaal 21 ‘digi-variabelen’, zoals schade melden online e/o per app, optie tot premieberekeningen, webcamadvies, enzovoorts.

Ook de ervaring van een kantoor en die van de zittende bestuurders wordt gezien als een indicatie voor de kwaliteit van het kantoor, zoals de financiële gezondheid een indicatie is voor zowel een zorgvuldige bedrijfsvoering als voor de trouw en waardering van klanten voor dit kantoor.

Plus- en minpunten

Pluspunten

Lidmaatschap van een brancheorganisatie, bepaalde specifieke vakbekwaamheden of specialisaties dragen allemaal bij aan de kwaliteit van een kantoor. Het gekozen businessmodel (generalist, pensioenadvieskantoor etc.) en het distributieplatform (beursmakelaar, volmachtkantoor, franchisenemer, etc.) speelt hierbij een rol. Ook het werken in een samenwerkingsverband met andere kantoren levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit. Evenals het aanvaarden van een bindend advies bij een uitspraak door het Kifid. Dergelijke items leveren kantoren pluspunten op voor de kwaliteitsrating.

Minpunten

Daarentegen maakt een geringe omvang een kantoor kwetsbaar. Niet alleen voor de opvang bij afwezigheid, maar het is ook lastiger om een dossier met een collega te bespreken. Minpunten worden ook toegekend als klanten alleen digitaal bij het kantoor terecht kunnen of enkel kunnen vergelijken en geen advies krijgen. Dit geldt ook voor adviseurs die alleen bemiddelen.

De 10 beste kantoren van Nederland

De kwalitatief best scorende kantoren van Nederland zijn:

  1. Vanbreda Risk & Benefits
  2. Klap
  3. Zicht risico- en verzekeringsadviseurs
  4. Robbe Financiële Raadgevers
  5. Guijt Verzekeringen
  6. Makelaars- en assurantiekantoor Fons Heuts
  7. Rivez Assurantiën en Risicobeheer
  8. Westenburg Assurantiën
  9. Anac Verzekeringen & Hypotheken
  10. Berends & Slump

Over RiFD

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) is een specialist in informatie over alle in Nederland actieve financiële dienstverleners (adviseurs/intermediairs). Op basis van deze data levert RiFD consultancy over distributievraagstukken (w.o. profiling) aan onder meer verzekeraars en serviceproviders. RiFD biedt via licenties online toegang tot marktdata aan diverse partijen in de adviessector.

Meer informatie?