Zorgverzekering, verandert er iets in 2022?

22 september 2021
Zorgverzekering, verandert er iets in 2022?

Het demissionair kabinet maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor volgend jaar. In een flink turbulent politiek jaar bevat de Miljoenennota toch nog flink wat besluiten voor 2022. Bijna een kwart van alle uitgaven gaat naar de zorg. Toch zal ook in 2022 de zorgpremie stijgen. Met hoeveel en of het eigen risico ook stijgt vertellen wij u in dit artikel.

De zorgpremie stijgt

Ja, de zorgpremie stijgt. Ergens niet geheel onverwacht gezien de grote zorgkosten door corona. Maar ook voor de uitgestelde zorg die ingehaald moet worden zal veel extra geld nodig zijn. Toch is in de eerste indicatie van de zorgpremie van 2022 de verwachting dat deze met zo’n 3 euro per maand zullen gaan stijgen. Dit betekent dat de zorgpremies voor 2022 met zo’n 31 euro zullen gaan stijgen. Hier staat tegenover dat de zorgtoeslagen in 2022 met 36 (1-persoonshuishouden) tot 40 euro (meerpersoonshuishouden) verhoogd worden. Het kabinet wil hiermee de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.

Hoe zit het met het eigen risico?

Het eigen risico blijft ook in 2022 gelijk. Deze bedraagt € 385. Tot dit bedrag betaalt u de zorgkosten zelf. Uiteraard kunt, net als in voorgaande jaren, zelf bepalen of u een hoger eigen risico kiest. Maar deze basis blijft voor iedereen gelijk.

Wijzigingen in het basispakket

Het basispakket, hetgeen u verzekert door een basiszorgverzekering af te sluiten, wijzigt elk jaar. In dit pakket zijn voor 2022 de volgende zaken opgenomen (of verwijderd):

Herstelzorg na corona

De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Dat maakte minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) in een kamerbrief bekend. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt in elk geval tot 1 augustus 2022.

Vergoeding van autotransplantaten

Een autotransplantaat is als een eigen tand of kies wordt verplaatst naar de plaats van een ontbrekende tand of kies. Dit wordt nu nog vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering, maar is per 1 januari 2022 onderdeel van het basispakket.

Vergoeding voor overnachtingskosten na een ziekenhuisbehandeling

Bepaalde behandelingen voor levensbedreigende ziekten vergen een langer ziekenhuisbezoek. Maar ook na het ziekenhuisverblijf kan het aan te raden zijn om dichtbij het ziekenhuis te verblijven, bijvoorbeeld bij dagelijkse checks. Er komt een vergoeding voor verblijf in een hotel in de buurt, zodat u in de buurt van een ziekenhuis kunt verblijven als uw herstel gebaat is bij deze nabijheid.

Niet-effectieve zorg uit basispakket

Zorginstituut Nederland controleert de zorg uit de basisverzekering. Is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs? Dan verdwijnt de zorg uit het basispakket.

Wanneer wordt de zorgpremie voor 2022 bekend?

De komende weken gaan de zorgverzekeraars aan de slag met hun aanbod voor de zorgverzekering 2022. Normaliter worden de meeste premies en aanvullende pakketten begin november bekend gemaakt in de laatste dagen voor 12 november 2021. Rond die datum zult u ook het voorstel van uw huidige zorgverkering ontvangen. Na 12 november wordt het mogelijk om uw zorgverzekering te vergelijken met eventuele andere voorstellen om zo te komen tot de keuze van een zorgverzekering voor 2022. Uiterlijk 31 december zult u uw keuze voor zorgverzekering voor volgend jaar hebben moeten maken.

Waarom u laten adviseren over de zorgverzekering 2022?

Uw adviseur van zekerheuts dompelt zich helemaal onder in het aanbod van alle zorgverzekeraars. Hierbij kijken zij niet alleen naar de prijs van de zorgverzekering, maar ook naar hetgeen wat aangeboden wordt in de aanvullende pakketten. Om zo te komen tot het beste aanbod wat past bij uw zorgwensen. Gebaseerd op uw gebruik van zorg in het verleden en uw verwachting voor 2022 krijgt u een onafhankelijk voorstel voor uw zorgverzekering voor volgend jaar. Heeft u interesse in advies over uw zorgverzekering voor 2022. Neem dan alvast contact op met een adviseur van zekerheuts.

Meer informatie?